De jaarlijkse contributie voor 2019 is vastgesteld op:

350 kronen voor families/samenwonenden en

235 kronen voor alleenstaanden.

Dit bedrag kun je overmaken  via:

  1. Swish naar nummer: 123 410 94 19. Vermeld je naam en lidmaatschapsnummer.
  2. Overmaking op Plusgiro 50 10 05-3 t.n.v. DHCS (vergeet niet het streepje en in de opmerkingen vermelding van je lidmaatschapsnummer/naam). Voor betaling via een buitenlandse rekening gebruik je IBAN: SE54 9500 0099 6042 0501 0053 en SWIFT: NDEASESS.

Ben je in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar lid geworden, dan geldt je contributiebetaling tot het einde van dit jaar.

Om aan clubactiviteiten mee te kunnen doen, moet de contributie zijn betaald.

Opzegging van het lidmaatschap

Stuur a.u.b. een mail met je gegevens naar clubadmin@dhcs.se. Na een bevestiging te hebben ontvangen, is je clublidmaatschap opgezegd.