De algemene ledenvergadering is verplaatst naar 13 februari

De algemene ledenvergadering is verplaatst van donderdag 16 februari naar maandag 13 februari.

Het bestuur nodigt alle leden uit om op deze maandagavond mee te praten en te denken over onze club. Het (financiele) beheer, de samenstelling van het bestuur, de hoogte van de contributie, de activiteiten en dergelijke.

We serveren bij aanvang lekkere goulashsoep en koffie/thee.

De uitnodiging met de agenda wordt via een nieuwsbrief aan de leden gestuurd.

/Het Bestuur

Marion Norman