Artikel 1 Toepassing
Onderstaande regels zijn een aanvulling op de statuten van de club en hebben als doel duidelijkheid te geven over hoe we met elkaar omgaan in de club en hoe een aantal praktische zaken bij de club zijn geregeld. De regels gelden voor alle leden en een ieder die aanwezig is bij activiteiten van de Hollandse Club Stockholm.

Artikel 2 Lidmaatschap
Lidmaatschap van de club gaat in zodra de contributie is betaald via Pay-Pal (op onze website bij aanmelding) of op het post-giro nummer van de club, of via Swish. De leden worden gevraagd zelf wijzigingen, via de inlog op onze website www.dhcs.se door te geven. Alternatief is om de wijzigingen te e-mailen naar ledenadmin@dhcs.se of clubadmin@dhcs.se. Gegevens van leden mogen alleen voor contacten binnen DHCS gebruikt worden, niet voor commerciële doeleinden.

We vragen de leden de contributie tijdig te betalen. Ontvangt de club geen contributie dan wordt het lidmaatschap na één herinnering automatisch opgeheven. Van leden kan worden gevraagd zich, indien mogelijk en passend, in te zetten voor de club door bijvoorbeeld mee te helpen op clubavonden, bij (kinder)activiteiten, met het clubblad, aan de website en bij overige taken van de club. Meld je aan als je bestuurslid wilt worden, als redacteur ons clubblad wilt maken of als je je in wilt zetten bij de verschillende clubjes binnen de club. Er is altijd behoefte aan leden die actief willen zijn.
Als lid kun je altijd het lidmaatschap opzeggen door dat schriftelijk te melden aan De Hollandse Club Stockholm,  c/o Gerda Neijenhuis Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm of een e-mail aan de ledenadministratie (ledenadmin@dhcs.se). Er vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en eigen risico
Deelname aan activiteiten van De Hollandse club Stockholm is op eigen risico.  De club is verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. De club is niet aansprakelijk te stellen bij verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendom.

Artikel 4 Beeld- en geluidsopnamen
Tijdens activiteiten worden regelmatig beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt door het bestuur, leden en commissieleden. Deze opnames worden eventueel gebruikt ter promotie van onze club door ze te plaatsen op de DHCS-website, DHCS-Facebook, in ‘De Hollandse Nieuwtjes’, op affiches enzovoort. Als een lid activiteiten van de club bezoekt, stemt deze ermee in dat beeld- en/of geluidsopnames kunnen worden gepubliceerd. Het maken van dergelijke opnames is alleen toegestaan voor privé gebruik. Fotografen of leden die foto’s maken of filmen ten behoeve van commerciële doeleinden of anderszins dienen vooraf toestemming te vragen bij het bestuur. Wij vragen onze leden terughoudend te zijn met het plaatsen van beeldmateriaal op internet indien meerdere leden en hun kinderen te zien zijn op het beeldmateriaal.

Artikel 5 Veiligheid en aanwijzingen
Alle aanwezige trappen, gang paden en toegangen in lokalen waar we activiteiten houden moeten vrij gehouden worden. Dit geldt ook voor vluchtroutes, -deuren en -poorten. Als lid moet je je zelf op de hoogte stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt kunnen worden. Tijdens (rook) pauzes bij activiteiten in de zaal van de Nederlandse Ambassade mogen geen (alcoholische) versnaperingen mee naar buiten genomen worden. Het gooien met materiaal, vast of vloeibaar, is verboden. Bedreigend of gevaarlijk gedrag wordt niet getolereerd. Leden die beschadigingen veroorzaken aan gebouwen, toiletten, meubilair, enzovoort zullen voor de kosten aansprakelijk worden gesteld. Wanneer naar het oordeel van het bestuur of een commissielid een lid (al dan niet onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs) de veiligheid van zichzelf en andere leden in gevaar brengt, zal dit lid worden verwijderd van de activiteit.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid voor introducé(e)s
Leden die introducé(e)s meenemen naar activiteiten, daar waar dat is toegestaan, zijn verantwoordelijk voor hun genodigden.

Artikel 7 Verkoop van handelswaar
Het is (de leden) verboden om op activiteiten handelswaar te verkopen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 8 Wijziging huishoudelijk reglement
Het bestuur kan het huishoudelijk reglement aanpassen als dit de doelstelling en/of de dagelijkse gang van zaken in de club ten goede komt.

Artikel 9 Strijdigheid
Het huishoudelijk reglement van de club mag niet in strijd zijn met de statuten van de club.

Artikel 10 Privacybeleid
Als lid geef je toestemming om bepaalde gegevens van je te bewaren. Ons privacybeleid kun je hier lezen.

/ Het Bestuur

Aangepast: 23 mei 2018