Leden gezocht die zich voor de club willen inzetten

De Hollandse club Stockholm zoekt leden die zich in willen zetten voor de volgende posten, dan wel werkzaamheden:

Bestuurslid: (aanvang per februari 2014)

Binnen het bestuur is ruimte voor twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur komt 4 tot 5 keer per jaar bijeen  (1,5 uur op een doordeweekse avond) om de activiteiten voor de club te plannen en de organisatie van de activiteiten te verdelen. Op veel van de activiteiten zijn bestuursleden aanwezig en helpen mee; dit is overigens geen verplichting. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor de ledenadministratie, verslaggeving (jaarvergadering), verantwoording voor de bemanning en productie van het clubblad, de website en het aansturen van de clubadministrateur (werkt momenteel 4 uur per week voor de club). Werken aan de promotie van de club (ledenwerven en publiciteit) en het zoeken van sponsoren voor advertenties e.d. is ook een taak van het bestuur.

Afhankelijk van de interesse en de ervaring die je inbrengt, wordt de taakverdeling binnen het bestuur afgesproken na de jaarvergadering op 18 februari 2014.

We houden zoveel mogelijk rekening met het aantal uren dat je beschikbaar hebt. Gemiddeld ben je ongeveer 2-3 uur per week bezig voor de club, uitgezonderd de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakantie is het bestuur niet actief (uitzonderingen komen voor i.v.m. voetbalavonden enzovoorts).

Lid van de Kindercommissie

Als lid van de kindercommissie kom je in een gezellig team terecht, waarbij jullie verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de kinderactiviteiten als de peuterspeelochtend en het paaseieren zoeken. (De organisatie van het jaarlijkse sinterklaasfeest ligt momenteel niet in handen van de kindercommissie.) Er zijn ongeveer 5 activiteiten per jaar, die in het weekend plaatsvinden.

Redactie-lid Hollandse Nieuwtjes:

Vind je het leuk om wat artikelen te schrijven of heb je kennis van Photoshop/Indesign en wil je meehelpen aan het layouten van het blad? Het blad wordt 4 x per jaar uitgebracht en in de 3 weken voor de publicatie werkt het redactieteam samen (mbv Google Drive) om het blad weer gevuld te krijgen. Er is 4 x een telefonisch redactie-overleg.

Website- bouwer

Heb je veel ervaring met het bouwen van websites en ken je het programma WordPress? Dan kun je ons helpen met het verbeteren van de website www.dhcs.se

Helpers op Holland House avonden (1ste vrijdag van de maand tussen 17.30-21.30 uur)

De gezellige borrelavonden kunnen alleen doorgaan als leden af en toe achter de bar willen staan, in de keuken hapjes maken en meehelpen met het opruimen achteraf. Consumpties zijn gratis voor deze actieve leden.

Eenmalig meehelpen aan activiteiten

Bij alle activiteiten hebben we vrijwilligers nodig die mee kunnen helpen met de voorbereidingen, of een helpende hand zijn tijdens de activiteit zelf. Zo zoeken we nu Zwarte Pieten voor het komende Sinterklaasfeest op 1 december (hele dag) of leden die meehelpen met het versieren van de zaal op zaterdag 30 november van 10.00-12.00 uur in de ambassade.

Eigen ideeën

Wellicht heb je zelf nog een voorstel om de club met je kennis/tijd bij te kunnen staan? Of heb je een idee voor een leuke activiteit voor de volwassenen of kinderen?

Door actief mee te helpen aan de activiteiten leer je op een gezellige manier veel andere leden van de club kennen.

Antwoord ons en meld je aan voor een post of werkzaamheid: wij nemen dan contact met je op.

Met vriendelijke groet,

/Het bestuur

Marion Norman