Moedertaalonderwijs

Uit: De Hollandse Nieuwtjes - april 2012, 18e jaargang nr. 2

Leerlingen op Zweedse scholen die Nederlands of Vlaamstalig zijn, hebben recht op wekelijks moedertaalonderwijs in deze taal. Deze lessen in modersmålsundervisning worden verzorgd door een Nederlandse of Vlaamse leerkracht die aangesteld is door de gemeente waarin u woonachtig bent. Sommige gemeenten bieden moedertaalonderwijs aan in de voorschoolse leeftijd (förskolan), andere beginnen vanaf de leeftijd van zeven jaar (förskoleklass). De meeste gemeenten bieden het onderwijs aan tot en met het voortgezet onderwijs (gymnasium) en de leerlingresultaten tellen als extra vak mee voor het eindrapport.

In de lente is het tijd om nieuwe leerlingen aan te melden. Dit doet u met behulp van een aanmeldingsformulier, op te vragen op de school van uw kind of bij uw gemeente. Kinderen die het afgelopen schooljaar moedertaalonderwijs hebben gehad, hoeven doorgaans niet opnieuw te worden aangemeld.

Het Bestuur